Kies uit de onderstaande vragen

 

Wat is VZS?

klik hier

Waarom lid worden van VZS?

klik hier

Hoe lid worden van VZS?

klik hier

Ledenlijst klik hier

 

 

Wat is VZS?

 

De feitelijke vereniging van Vlaamse Zwartbles Stamboekfokkers (VZS) werd officieel opgericht op 24 november 2007 met een eerste algemene ledenvergadering. Deze ledenvergadering heeft het dagelijks bestuur van de vereniging in handen gegeven van Fabian Cop (voorzitter), Jan Leyten (ondervoorzitter) en Carl Desmet (secretaris-penningmeester) zoals bepaald in de statuten.

Anders dan in bv Nederland is de stamboekwerking van de meeste niet-zeldzame schapenrassen in handen van een overkoepelde organisatie (kortweg de koepel) Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV). Deze organisatie heeft daarvoor per ras een rassencommissie aangesteld. Deze rassencommissie heeft als voornaamste taak het opstellen van een fokdoel en een rasstandaard en een inspectie van de dieren. De inspecteurs van de rassencommissie moeten ervoor zorgen dat de dieren die tot het stamboek zullen opgenomen worden voldoen aan de in de rasstandaard gestelde eisen. Voor de zwartbles bestaat deze inspectie uit:

1) een inspecties van alle lammeren op aftekening en afwijkingen tussen 15 mei en 15 september van het lopende lammerseizoen. (klik hier voor de aftekeningseisen en -codes)

2) een facultatieve meting van de éénjarige ooien en een verplichte tweede inspectie op afwijkingen van de één jarige ooien.

3) het verplicht opmeten en punten van de éénjarige rammen.

 

De functie van  VZS is dubbel:

 

1) Minstens éénmaal per jaar is er een overleg tussen de rassencommissie en het stamboek

2) Het VZS zorgt voor de promotie van het zwartblesschaap oa via deze website, de verkoop van stickers en polo's en de aanwezigheid op tentoonstellingen en keuringen.

 

 

Waarom lid worden van VZS?

 

Vele mensen vragen ons waarom ze lid zouden worden van een vereniging van stamboekfokkers. Het levert toch alleen veel papierwerk en kost veel geld. Welnu, niet bij ons!! Het lidgeld bedraagt slechts 35 EUR per jaar en (waarvan 25 EUR voor KHV). Dit lidmaatschap houdt in:

 

1) een aansluiting op de KHV-online databank waarmee u zelf uw schapen kunt registreren en waarmee u toegang hebt tot de dieren van alle andere stamboekschapenfokkers. U vindt er tot vier generaties ver de afstamming van elk dier, hun aantal afstammelingen enz.

2) u helpt mee aan het in stand houden en verbeteren van de eigenschappen van een raszuiver dier.

3) u kunt deelnemen aan weegprogramma's en een scrapieresistentieprogramma en een fokindex laten berekenen.

4) u verkrijgt daardoor een meerwaarde voor uw dieren bij verkoop

 

 

Hoe wordt u lid van KHV en VZS?

 

Wie lid wil worden van onze vereniging betaalt 35 EUR inschrijvingsgeld via het rekeningnummer KBC BE96 7340 2150 4505 van VZS én stuurt een e-mail via onze contact pagina of via carl.desmet2@telenet.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en beslagnummer. VZS stuurt 25 EUR door naar KHV en u ontvangt dan van hen een fokkernummer. U ontvangt van ons ook een formulier om een USER-ID aan te vragen voor de online databank.

Voor al uw andere vragen kunt u terecht op onze contact-pagina of via carl.desmet2@telenet.be